Hydraulická ruka

MANIPULACE S VEŠKERÝM NÁKLADEM

Úvod | Služby | Hydraulická ruka

AUTODOPRAVA

AUTOJEŘÁBY

HYDRAULICKÁ RUKA

Hydraulická ruka umožňuje naložení, složení a manipulaci s veškerým nákladem. Může se například jednat o palety se zbožím, buňky, kontejnery a v neposlední řadě také stavební materiál.

Při přepravě různých materiálů se dnes ve světě hydraulická ruka využívá běžně. Výhodou hydraulické ruky oproti běžným jeřábům může být to, že nemá žádné navijáky ani lana, veškeré pohyby hydraulické ruky jsou totiž ovládány hydraulickými válci. Další výhodou je to, že řidič může naložit či složit materiál bez potřeby využít další obslužné stroje.

Hydraulická ruka je součástí nákladního automobilu a slouží k mechanizované vykládce nebo nakládce různých materiálů.

Tatra AD 20T
Tatra AD 20T